091 487 2244 info@adrijanaputovanja.hr

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
091 487 2244 info@adrijanaputovanja.hr

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Opći uvjeti i upute za putovanja

Organizator putovanja Adrijana znanje d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) jamči provedbu programa prema planu i programu aranžmana koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

1. SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator putovanja Adrijana znanje d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) jamči provedbu programa prema planu i programu aranžmana koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

2. PRIJAVE I UGOVARANJA

Prilikom prijave, putnik uplaćuje minimalno 30% cijene aranžmana (po osobi), osim ako u programu nije drukčije dogovoreno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja (za putovanja autobusom), odnosno najkasnije 30 dana prije početka putovanja (za putovanja zrakoplovom), osim ako u programu nije drukčije navedeno. U slučaju obročnog plaćanja, do 21 dan/30 dana prije početka putovanja osigurava se dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do ugovorenog roka plaćanja. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale iz krivih podataka. Također, eventualnu promjenu imena putnika ili datuma putovanja, putnik plaća prema važećim cjenicima usluga i pravilima kompanija.

Rezervacija bez uplate nije važeća.

Ukoliko putnik ne uplati iznos naveden u ponudi, a do datuma naznačenog u ponudi, rezervacija će automatski biti stornirana.

3. OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju više sile         (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode…). Ako bude moguće, agencija će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Agencija nije dužna pružati usluge izvan ovih Uvjeta. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

4. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan podmiriti troškove aranžmana u skladu s ovim Uvjetima. Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište te država kroz koje tranzitno prolazi. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, zbog kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj. Po dolasku na odredište, putnik je dužan davatelju uslu- ga predati dokument o plaćenoj usluzi – hotelsku uputnicu (voucher).

Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja Ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela ili na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio. Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Sukladno zakonu države u koju se putuje, putnik je dužan platiti odgovarajuću boravišnu pristojbu, a o visini iste bit će izvješten prije putovanja. Troškove eventualnog gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik, koji je dužan brinuti o svojim dokumentima. Voditelj putovanja može asistirati, no program se mora neometano odraditi.

5. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih ili pomorskih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja.

Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju u vlastitom aranžmanu.

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naglasiti prilikom prijave putovanja.

Cijene aranžmana objavljene su u eurima, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama, po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan.

U cijene je uključen PDV. Cijene su izražene u eurima preračunatim po fiksnom tečaju konverzije 1 € / 7,53450 kn.

Agencija može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene, ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera, uključujući povećanje troškova goriva ili povećanje pristojbi i to isključivo u pismenom obliku.

Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s time da je to dužan pismenim putem priopćiti Agenciji, u roku od 2 dana od primljene obavijesti. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

U slučaju zrakoplovnih karata, zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni istih do dana izdavanja zrakoplovne karte. U slučaju porasta zrakoplovnih pristojbi, putnik je dužan snositi trošak razlike u cijeni.

Na nekim putovanjima Agencija nudi mogućnost odabira određenih sjedala u autobusu, uz nadoplatu prilikom rezervacije. Doplata nije obavezna. Raspoloživost odabranih sjedala je na upit i podložna provjeri prilikom rezervacije. Cijene jesu:

– sjedala 3 i 4 u prvom redu – doplata po osobi 13,27 €,

– sjedala 5,6,7,8 u drugom redu – doplata po osobi 13,27 €.

6. LAST MINUTE / FIRST MINUTE AKCIJE / POSEBNE PONUDE / PONUDE ZA MANJI ILI VEĆI BROJ PUTNIKA

U slučaju slabe prodaje aranžmana, Agencija zadržava pravo spuštanja cijene te primijeniti posebne marketinške akcije u svrhu lakše prodaje aranžmana. Putnici koji su uplatili aranžman po punoj cijeni, nemaju pravo na povrat razlike cijene aranžmana.

Također, ukoliko su za pojedina putovanja bile objavljene dvije cijene, viša u slučaju manjeg broja putnika, a niža u slučaju većeg broja putnika te dođe do popunjenja kapaciteta po nižoj cijeni jer se javio veći broj putnika, zbog čega se aranžman može realizirati po nižoj cijeni, putnici koji su putovanje uplatili prije, po višoj cijeni, a kada se još nije znalo hoće li biti dovoljno putnika za ostvarenje niže cijene aranžmana, nemaju pravo na povrat razlike cijene aranžmana.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni kapaciteti unutar programa opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje, važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Ako putnik koristi trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hotelu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Agencija ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga, ne može biti predmetom prigovora.

Ponuđeni smještajni kapaciteti unutar programa opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje, važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

8. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Raspored sobe/apartmana određuje Recepcija, u mjestu boravka Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih karakteristika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Ukoliko je moguće, organizator će pokušati putnikov dodatni zahtjev ispuniti (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima, uz obaveznu doplatu.

9. PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA

Putnik ima pravo na otkaz putovanja prije početka putovanja, no to svakako mora napraviti u pismenom obliku. Agencija u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova zbog otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu putnikova otkazivanja i vrsti putovanja. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Agencija zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Agencija će primijeniti dolje navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Zbog svega navedenog, Agencija predlaže uplatu osiguranja od otkaza putovanja.

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, Agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava (navedeni iznosi i postoci označavaju cijenu aranžmana, a ne iznos uplaćen do trenutka odustajanja od putovanja):

HRVATSKA I EUROPSKA PUTOVANJA

  • za otkaz do 30 dana prije polaska, organizator naplaćuje 30% cijene aranžmana
  • za otkaz 29 do 16 dana prije putovanja – 40%
  • za otkaz 15 do 9 dana prije putovanja – 80%
  • za otkaz 8 do 0 dana prije putovanja – 100%

DALEKA PUTOVANJA, TEČAJEVI STRANIH JEZIKA

  • za otkaz do 30 dana prije polaska , organizator naplaćuje 30% cijene aranžmana
  • za otkaz 29 do 15 dana prije putovanja – 80%
  • za otkaz 14 do 0 dana prije putovanja – 100%

KRSTARENJA

a) ZA INDIVIDUALNE POLASKE

Više od 60 dana prije polaska – fiksna naknada štete od 72,33 €

60 – 46 dana prije polaska – 15% cijene aranžmana

45 – 31 dan prije polaska – 40% cijene aranžmana

30 – 16 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana

15 – 0 dana prije polaska – 100% cijene aranžmana

b) GRUPNI POLASCI

120 – 91 dan prije polaska – 5% cijene aranžmana

90 – 76 dan prije polaska – 15% cijene aranžmana

75 – 56 dan prije polaska – 25% cijene aranžmana

55 – 41 dan prije polaska – 50% cijene aranžmana

40 – 31 dan prije polaska – 75% cijene aranžmana

30 – 0 dana prije polaska – 100% cijene aranžmanat

TRANSFERI

120 – 91 dan prije polaska – 10% cijene aranžamana

90 – 61 dan prije polaska – 20% cijene aranžamana

60 – 45 dana prije polaska – 30% cijene aranžamana

44 – 31 dan prije polaska – 50% cijene aranžamana

30 – 21 dan prije polaska – 70% cijene aranžamana

20 – 0 dana prije polaska – 100% cijene aranžamana

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Agencija zaračunava troškove zamjene ako putnik – nosilac ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije, a koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana, u iznosu od 26,54 € po putniku.

PUTOVANJE NA NISKOTARIFNIM AVIOKOMPANIJAMA

(npr. Easy Jet, Vueling, Volotea, Ryan Air…)

Za putovanje s nekim niskotarifnim aviokompanijama, putnik je dužan do 15 dana prije termina putovanja dati točne podatke potrebne za izdavanje boarding karte: točno i puno ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice ili osobne iskaznice, ukoliko je ista dovoljna za putovanje u određenu državu, datum do kada vrijedi putovnica/osobna iskaznica te nacionalnost. Za putnikov otkaz putovanja na niskotarifnoj aviokompaniji, putnik snosi trošak zrakoplovne karte u cijelosti ili trošak promjene imena, prema uvjetima niskotarifnih aviokompanija. Trošak hotela i ostatka aranžmana obračunava se prema prethodno navedenim općim uvjetima za otkaz putnika.

ZRAKOPLOVNE KARTE I INDIVIDUALNA PUTOVANJA

U slučaju putnikova otkaza zrakoplovnih putovanja, putnik snosi trošak otkazivanja zrakoplovne karte, koji je uglavnom 100%, uz gore navedene troškove storna, ovisno o vrsti putovanja.

Kod individualnih putovanja, ukoliko su izdani voucheri za smještaj i ostale usluge, troškovi otkaza ovise o uvjetima spomenutih dobavljača. Iz navedenih razloga preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza putovanja.

Za NO SHOW i za nepotpune / nevažeće putne isprave, na bilo kojoj vrsti polaska – 100% cijene aranžmana

(No show znači da se putnik nije pojavio na mjestu odlaska ili u smještajnom objektu ili je zakasnio na odlazak zbog vlastitog nemara ili zbog događaja koji se mu dogodio.)

Za jednodnevne izlete, ne vrši se povrat novca, ukoliko nije uplaćeno osiguranje od otkaza putovanja.

Prilikom odustanka od putovanja, iznos bilo koje varijante osiguranja, kod svih vrsta polazaka, nepovratan je.

10. OSIGURANJA (ZDRAVSTVENO TE OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA)

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici Agencije dužni su putniku ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od: zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje pretpostavlja da bi zbog nepredviđenih okolnosti morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja prethodno navedenih troškova odustajanja, može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza ugovara se i naplaćuje prilikom prijave za putovanje, odnosno prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće ugovoriti niti uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva. Nepredviđena okolnost je nastala ako postoji neki od sljedećih slučajeva: teška bolest putnika – osiguranika ili smrtni slučaj u bliskoj obitelji putnika – osiguranika: osiguranika – supružnika osiguranika, djeteta osiguranika, roditelja, brata ili sestre osiguranika ili njegovog supružnika, usvojenika ili usvojitelja, elementarna nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlasta te vojna služba. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza putovanja.

Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza putovanja. U slučaju otkaza putovanja, putnik je dužan Agenciji namiriti kompletnu cijenu putovanja, sukladno uvjetima iz točaka 2 i 9, a osiguravajuća kuća će putniku vratiti 90% ustegnutog iznosa. Ukoliko putnik nema uplaćeno osiguranje od otkaza putovanja, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih okolnosti, Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima o putnikovu otkazu putovanja. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja. Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od otkaza putovanja, kao ni dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Polica zdravstvenog osiguranja može se ugovoriti do dana polaska na putovanje.

Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.

U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja ili osiguranja koja nisu u ponudi Agencije, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije – posrednika.

Prilikom odustanka od putovanja, kao i u slučaju da osiguranje nije iskorišteno, odnosno, da polica osiguranja nije aktivirana, iznos bilo koje varijante osiguranja, kod svih vrsta polazaka, nepovratan je.

11.   PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, agencija zadržava pravo otkaza putovanja. Za putovanja duža od 6 dana, 20 dana prije početka putovanja, za putovanja 3 – 6 dana, 7 dana prije početka putovanja te za putovanja kraća od 2 dana, 48 sati prije termina putovanja. Agencija je dužna putniku vratiti uplaćen iznos aranžmana, u cijelosti. Minimalni broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti, organizator putovanja ima pravo izmijeniti program. Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorije. Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja, ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (izmijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Agencija nema utjecaia) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka, kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. U slučaju kašnjenja vezanog leta, koji utječe na propuštanje osnovnog leta, odgovorna je isključivo aviokompanija. Za bilo kakvu nepravilnost u zrakoplovnom prometu, Agencija ne može asistirati, već putnik sam mora podnijeti prigovor, direktno zrakoplovnoj kompaniji. Ukoliko se dogodi overbooking na letu, putnik je dužan surađivati s predstavnicima zrakoplovne kompanije te moraju pokušati zajedno naći odgovarajuće rješenje jer za takve okolnosti je isključivo odgovorna zrakoplovna kompanija, a ne Agencija. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj putnika u rezerviranom objektu, Organizator će putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga, na vlastiti trošak. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga, kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web stranicama.

12. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI / OSIGURANJE JAMČEVINE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Turistička agencija Adrijana, Adrijana znanje d.o.o. ima kod osiguravajućeg društva Wiener osiguranje, Vienna Insurance Group d.d, sklopljen ugovor broj: 1322-00050907 za razdoblje 5.6.2020. do 5.6.2021. godine o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket aranžman. Turistička agencija Adrijana, Adrijana znanje d.o.o. također ima policu osiguranja od jamčevine, sklopljenu kod osiguravajućeg društva Wiener osiguranje, Vienna Insurance Group d.d, ugovor broj: 1501-00000839 za razdoblje 10.5.2019. do 10.5.2020. godine U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Wiener siguranje, Poljička 5, 10000 Zagreb, tel: 01 7898 518 te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

13.   PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA / TUROPERATORA

Za sve aranžmane gdje je Agencija glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti, osim u slučaju gdje je Turistička agencija Adrijana, Adrijana znanje d.o.o. posrednik, odnosno nije glavni organizator putovanja. Za takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator te se za to putovanje primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne
odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja glavnog organizatora.

14.   PUTNIKOVA PRTLJAGA

Težina dozvoljene prtljage koja je uključena u cijenu aranžmana na zrakoplovnim putovanjima ovisi o zrakoplovnoj kompaniji te će biti posebno naznačena u završnom pismu. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zrakoplovnog prijevoznika. Djeca, bez obzira na dob, nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti maksimalno dva komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima u autobusu te su ih, prilikom svakog napuštanja istog, dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu u prijevoznom sredstvu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu.

15.   ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje, kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police zdravstvenog osiguranja.

16.   PUTNE ISPRAVE

Putnici su dužni o vlastitom trošku pribaviti i posjedovati valjane putne isprave za cijelo vrijeme trajanja putovanja. Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, isključivo je odgovoran za slučaj u kojem nije u mogućnosti ostvariti putovanja, zbog neposjedovanja valjanih
putnih isprava. U tom slučaju smatra se da je Ugovaratelj putovanja, odnosno putnik, otkazao putovanje te će se primijeniti točka 9. Općih uvjeta.

U slučaju krađe ili gubitka putnih isprava za vrijeme putovanja, putnik će sam snositi troškove pribavljanja novih isprava, kao i troškove koji iz toga mogu proizaći. Agencija može pomoći putniku u slučaju krađe/gubitka putnih isprava, pri tome vodeći računa o nesmetanom odvijanju programa putovanja. Agencija ne može biti odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih službenih tijela, kojima se putniku ne dozvoljava ulazak ili izlazak iz pojedine zemlje te se u tom slučaju primjenjuju odredbe Općih uvjeta koje se odnose na otkaz i prekid putovanja od strane Ugovaratelja putovanja, odnosno putnika. Ako je za pojedino putovanje potrebna viza, Agencija može, uz posebnu doplatu, posredovati u izdavanju iste, ako je takvu uslugu ugovorio s Ugovarateljem putovanja, odnosno putnikom. Agencija ne jamči ishođenje vize.

17.   RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu, tako da priloži pismeni prigovor.

Manja oštećenja soba, stambenog pokućstva, alge na fugama keramičkih pločica i druge manje greške na opremi sobe, koje suštinski ne posežu u njenu funkcionalnost i estetski izgled, ne mogu biti predmetom žalbe, budući da ne smanjuju kvalitetu boravka putnika.

Režim rada klimatskih uređaja u isključivoj je nadležnosti hotelijera. Neispravnost klima uređaja ne predstavlja nedostatak turističkog aranžmana.

Pojava buba i insekata, koji u ograničenom opsegu prelaze kroz pukotine u stambenom pokućstvu i otvore namijenjene prozračivanju u objektima je, a posebice onima u prirodnom okruženju, sasvim uobičajena pojava i kao takva ne može biti predmetom žalbe.

Ukoliko gore navedeno kod putnika prouzrokuje nelagodnost, mogu se obratiti recepciji objekta, koja će u okviru svojih mogućnosti osigurati smanjenje ove pojave ili zamjenu sobe.

Određeni objekti imaju ponudu “sve uključeno” ili all inclusive, gdje cijena uključuje kompletnu ponudu, npr. hranu, većinu pića, sportske aktivnosti, animaciju itd. Ponuda all inclusive, odnosno “sve uključeno”, razlikuje se kako od destinacije do destinacije, tako i od hotela do hotela. Za većinu hotela niže kategorije (3 ili 4 zvjezdice) koji nude ovakvu ponudu, važi da izrazu all inclusive više odgovara naziv puni pansion, budući da u većini slučajeva obuhvaća doručak, ručak i večeru, s pićem uz obroke, koje je uglavnom samo točeno te kao takva ne može biti predmetom prigovora. Ponuda all inclusive vezana je na hotelski kućni red dolaska u hotel i odlaska iz hotela, uglavnom od 12h do 24h, bez obzira na vrijeme odlaska u zračnu luku te kao takva ne može biti predmetom prigovora.

Postupak u svezi s prigovorom:

Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri, da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora, a koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Svaki putnik / nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Agencija će riješiti samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta.

– Ukoliko uzrok prigovoru nije otklonjen na licu mjesta, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka, koju potpisuju obje strane. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

– Najkasnije 8 dana po povratku, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik te možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.

Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka. Dok organizator ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

Dok postupak rješavanja prigovora traje, a ukupno najviše 30 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije.

Isto tako, u ovom vremenu, putnik se odriče prava na tužbu.

Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U svim aranžmanima gdje Agencija nastupa kao posrednik prodaje, za provedbu je odgovorna Agencija glavni organizator putovanja. U slučaju sklapanja ugovora po sistemu na neviđeno, putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Agencija će sporove nastojati
razriješiti sporazumno, a u suprotnom, ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti hrvatsko pravo.

18. OBVEZA RAZMATRANJA MOGUĆNOSTI MIRENJA

U slučaju spornih pitanja koja proizađu iz ili u svezi s Ugovorom ili Općim uvjetima, ugovorne strane se obvezuju najprije razmotriti mogućnost rješavanja istih mirnim putem, u neposrednom kontaktu. U svakom slučaju, može se podnijeti i prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, mirenje@hgk.hr, www.hgk.hr.

19. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci putnika koriste se u svrhu realizacije ugovorenog putovanja, uključivo i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu, te osiguravateljima, ukoliko Ugovaratelj putovanja, odnosno putnik, ugovara izabrana osiguranja preko Agencije, kao i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da će se dobivenim podacima koristiti samo u svrhu realizacije tražene usluge te da neće podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi. Osobni podaci čuvaju se u bazi podataka, u skladu s odlukom Uprave Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

20. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Agencijom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom za čije se putovanje putnik odlučio. Uplatom akontacije putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja te je Ugovor valjan i bez potpisa putnika. Ovo izdanje uvjeta putovanja stupa na snagu 23. listopada 2019. te isključuje sva ranija izdanja. Prihvaćanjem ugovora i uplatom akontacije, putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

21. POKLON BONOVI

Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, numeriran je jedinstvenim brojem prilikom izdavanja. Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik. Poklon bon moguće je iskoristiti za putovanje po izboru iz ponude turističke agencije Adrijana, Adrijana znanje d.o.o. Iznos na poklon bonu važeći je do datuma istaknutog na poklon bonu. Nakon isteka roka iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu, kao ni isplata razlike u cijeni aranžmana, ukoliko je korisnik odabrao putovanje povoljnije od uplaćenog poklon bona. Korisnik uplatom iznosa prihvaća Opće uvjete poslovanja s poklon bonom te se smatra da je s istima upoznat.

Zagreb, lipanj 2020.

VODITELJ POSLOVANJA:

Đurđica Matković

Peteranečki put 4, 10000 Zagreb

email: info@adrijanaputovanja.hr

Tel: 01 487 2241

ID: HR – AB – 01 – 081039964

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), obavještavamo potrošače da
pisani prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti osobno, u poslovnim prostorijama, na adresi:

ADRIJANA ZNANJE d.o.o.
Peteranečki put 4
10000 Zagreb
Hrvatska

Poštom na adresu: Peteranečki put 4, 10000 Zagreb, Hrvatska, na
E – mail adresu: info@adrijanaputovanja.hr, odnosno na
Telefax, broj: 00385 1 487 2244.


Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) radnih dana od dana primitka prigovora.

Pošaljite nam mail